Μιὰ Ἑλλάδα πιὸ λαμπρὴ τὰ ὄρη ὑψώνει
Ἡ Ἑλλάδα στὴν Ἀγγλόφωνη Ποίηση [1750-1950]

Ἐκδόσεις:
Σχῆμα:
Σελίδες:
ISBN:
Τιμή:

Μετάφραση καὶ ἐπιμέλεια: Κώστας Ἰωάννου
51 ποιήματα σὲ δίγλωσση ἀπόδοση,
σημείωμα τοῦ μεταφραστῆ,
ἑρμηνευτικὰ σχόλια πάνω στὰ ποιήματα,
πηγὲς καὶ βιογραφικὰ σημειώματα.

Θυμήσου μόνο αὐτὸ πού ᾽χεις σὲ μένα ὑποσχεθεῖ
Γιὰ τὸ φλασκὶ ἀπ᾽ τὴ σκοτεινὴ Κασταλία πηγή, —
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Θεοί! Τί κι ἂν δὲν βγεῖ ἀληθινό, τί ὄνειρο θεϊκό,
Ἂν γίνει ἐμεῖς ἔτσι νὰ πιοῦμε τὸ Δελφικὸ κρασί!

Μὲ αὐτοὺς τοὺς στίχους ὁ Leigh Hunt ὑπενθύμιζε στὸν Byron, ὅταν ὁ δεύτερος ἔφευγε γιὰ τὴν Ἰταλία καὶ τὴν Ἑλλάδα, τὴν ὑπόσχεση νὰ τοῦ φέρει ἕνα φλασκὶ μὲ νερὸ ἀπὸ τὴν Κασταλία πηγή, γιὰ νὰ πιεῖ μιὰ γουλιὰ ἀπὸ τὸ Δελφικὸ κρασί!
Σὲ αὐτὸ τὸ βιβλίο ἔχουν ἀνθολογηθεῖ 51 ποιήματα 27 ποιητῶν καὶ ποιητριῶν τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας, ποὺ ἔγραψαν γιὰ κάποιον ἑλληνικὸ τόπο ἢ κάποια σελίδα τῆς ἑλληνικῆς μυθολογίας ἢ ἱστορίας.
Ἀπὸ τὶς ἕξι ποιήτριες μόνον ἡ Hilda Doolittle ἐπισκέφθηκε τὴν Ἑλλάδα. Ἐννέα ἀπὸ τοὺς ποιητὲς γνώρισαν τὴν χώρα μας, καὶ ἀπὸ αὐτοὺς ὀ Lawrence Durrell ἔζησε ἀρκετὰ χρόνια σ᾽ αύτήν. Ὁ ποιητής-ναυτικὸς William Falconer ναυάγησε ἔξω ἀπὸ τὸ Σούνιο! Καὶ ὁ Byron καὶ ὁ Rupert Brooke πέθαναν στὴν Ἑλλάδα· ὁ δεύτερος εἶναι θαμμένος στὴν Σκῦρο.
Ὁ τίτλος τῆς ᾽Ανθολογίας εἶναι ἕνας στίχος ἀπὸ τὸ Λυρικὸ Δρᾶμα “ΕΛΛΑΣ”, ποὺ ἔγραψε ὁ Shelley τὸ φθινόπωρο τοῦ 1821.
Μέσα ἀπὸ τὴν ἔρευνα στὰ ἔργα ποιητῶν καὶ ποιητριῶν τῶν τριῶν τελευταίων αἰώνων, διαπίστωσα μὲ χαρὰ καὶ ἱκανοποίηση πόσο ἡ Ἑλλάδα ὕψωνε καὶ ὑψώνει τὰ ὄρη της, πάντα λαμπρή, μέσα στὴν Ποίηση τῶν Αἰώνων. Καὶ πιστεύω ὅτι σ᾽ αὐτὴν τὴν ποιητικὴ πορεἰα τῶν διακοσίων καὶ πλέον χρόνων ὁ Ἕλληνας ἀναγνώστης θὰ γίνει συνοδοιπόρος καὶ κοινωνὸς τοῦ πῶς ἔχουν ἰδεῖ μάτια ὄχι ἑλληνικὰ τὸν τόπο του, τοὺς κατοίκους του, τὴν ἱστορία τους καὶ ἰδιαίτερα τὴν μυθολογία.

Hellas

ΚΡΩΠΙΑ, Ἰούνιος 2000
17Χ24 (paperback)
184
978-960-8137-00-4
15,00 €