Πασιέντσες μὲ σκέψη

Ἔκδοση:
Σχῆμα:
Σελίδες:
Εἰκόνες:
ISBN:
Τιμή:

Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Κωστῆς Ἰωάννου
16 πασιέντσες μὲ μία τράπουλα,
δύο πασιέντσες μὲ λιγότερα φύλλα: ἡ μία μὲ τὰ 32 φύλλα τῆς πρέφας,
καὶ ἡ ἄλλη, “Ὁ Πύργος τοῦ Ἀνόι”, μὲ 9 φύλλα μόνον!
12 πασιέντσες μὲ δύο τράπουλες,
τρεῖς ἀνταγωνιστικὲς / ὁμαδικὲς πασιέντσες (μὲ βαθμολογία).

Παλιὰ μαθαίναμε τὶς πασιέντσες ἀπὸ ἕνα παππού, μιὰ γιαγιὰ ἢ τοὺς γονεῖς μας. Ἔτσι, πέντε ἕξι πασιέντσες ὅλες κι ὅλες, πήγαιναν ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά, μιὰ δυὸ ἀπ᾽ αὐτές, οἱ πιὸ δύσκολες, μὲ τὸ ὄνομα τοῦ Ναπολέοντα —διότι τότε πίστευαν ὅτι μόνον αὐτὸς εἶχε τὸ μυαλὸ νὰ ρίχνει πασιέντσες ποὺ θἐλανε… σκέψη!— καὶ ὅταν κάποιος μάθαινε μιὰ καινούργια πασιέντσα, αὐτὸ ἦταν θέμα γιὰ συζήτηση!
Σήμερα οἱ πασιέντσες ἔχουν μπεῖ καὶ στὰ κομπιούτερς. Μὲ ἕνα κλὶκ βλέπουμε νὰ στρώνεται ἀστραπιαῖα στὴν ὀθόνη μας μία πασιέντσα καὶ ἐμεῖς μὲ τὸ δάχτυλο στὸ “ποντίκι” μετακινοῦμε καὶ ἀνοίγουμε τὰ φὐλλα.
Κακὰ τὰ ψἐματα! Αὐτὸ δὲν μπορεῖ ν᾽ ἀναπληρώσει τὴν “ἱεροτελεστία” τοῦ στρωσίματος τῆς πασιέντσας καὶ τὴν αἴσθηση τῆς ἁφῆς νὰ κρατᾶμε τὴν τράπουλα καὶ νὰ ἀνοίγουμε ἐμεῖς, μὲ ἀργὴ ἀγωνία, τὰ φύλλα…
Στὸ βιβλίο αὐτὸ ἔχω συγκεντρώσει 30 πασιέντσες ποὺ παίζονται μὲ μία ἢ δύο τράπουλες, καθὼς καὶ τρεῖς ἀνταγωνιστικές, δηλαδὴ πασιέντσες ποὺ παίζονται ἀπὸ δύο ἢ περισσότερους παῖκτες μὲ βαθμολογία!
Ξέροντας ὅτι οἱ πιὸ πολλὲς πασιέντσες γίνονται γρήγορα βαρετές, διότι ὁ παίκτης παρακολουθεῖ “μοιρολατρικὰ” τὴν ἐξέλιξἠ τους, ἔβαλα σὰν στόχο τῆς ἐπιλογῆς μου τὶς πασιέντσες ἐκεῖνες ποὺ ἀπαιτοῦν ἀπὸ τὸν παίκτη σκέψη, προσοχὴ καὶ ἱκανότητα πρόβλεψης καὶ ὑπολογισμοῦ. Ἔτσι, στὶς πιὸ δύσκολες ἀπ᾽ αὐτές, ὁ παίκτης ἔχει στὸ τέλος τὴν ἱκανοποίηση ὅτι τουλάχιστον δὲν ἔκανε κανένα κρίσιμο λάθος καὶ ὅτι ἡ ἀποτυχία τῆς πασιέντσας ὀφειλόταν μόνον στὴν κακὴ μοιρασιὰ τῶν φύλλων.
Καλὴ διασκέδαση λοιπόν!

Paz

ΤΡΟΧΑΛΙΑ, Νοέμβριος 1998
16Χ24 (paperback)
110
38
978-960-7809-41-6
9,00 €