Ἐκδόσεις Κρωπία


ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 6
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Τ.Κ. 153 42

ΤΗΛ/ΦΑΞ : 210 6090176
E-mail: cgi@otenet.gr᾽Εὰν θέλετε νὰ παραγγείλετε βιβλία ἢ νὰ μᾶς στείλετε μήνυμα ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου,
παρακαλοῦμε νὰ χρησιμοποιήσετε τὴν παρακάτω φόρμα ἐπικοινωνίας.
῾Η συμπλήρωση τῶν πεδίων μὲ ἀστερίσκο (*) εἶναι ὑποχρεωτική.

Γιὰ τὴν πρώτη περίπτωση, σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι τὰ βιβλία ἀποστέλλονται καὶ ταχυδρομικῶς ἐπὶ ἀντικαταβολῇ.

*


*